αποβαίνω


αποβαίνω
(AM ἀποβαίνω)
1. καταλήγω, καταντῶ
2. καθίσταμαι, γίνομαι, αποδεικνύομαι
αρχ.
1. αποβιβάζομαι
2. φεύγω, αναχωρῶ
3. (για πρόσωπα) καταντῶ, γίνομαι
4. (για ελπίδες) αποτυγχάνω, διαψεύδομαι
5. επιτυγχάνω
6. πραγματοποιοῡμαι, επαληθεύω
7. (μτβ.) αποβιβάζω
8. (το απαρέμφατο ως ουσ.) τὸ ἀποβαίνειν
η τέχνη του να μεταπηδά κάποιος από άλογο σε άλογο
9. (για διάστημα) εκτείνομαι
10. φρ. «ὁ ἀποβαίνων πούς» — το πίσω πόδι.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀποβαίνω — step off from pres subj act 1st sg ἀποβαίνω step off from pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπέβαν — ἀποβαίνω step off from aor ind act 3rd pl (epic) ἀπέβᾱν , ἀποβαίνω step off from aor ind act 3rd pl (doric) ἀποβαίνω step off from aor ind act 1st sg (epic) ἀπέβᾱν , ἀποβαίνω step off from aor ind act 1st sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβαίνετε — ἀποβαίνω step off from pres imperat act 2nd pl ἀποβαίνω step off from pres ind act 2nd pl ἀποβαίνω step off from imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβαίνῃ — ἀποβαίνω step off from pres subj mp 2nd sg ἀποβαίνω step off from pres ind mp 2nd sg ἀποβαίνω step off from pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβήσει — ἀποβαίνω step off from aor subj act 3rd sg (epic) ἀποβαίνω step off from fut ind act 3rd sg ἀποβαίνω step off from fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβήσειε — ἀποβαίνω step off from aor opt act 3rd sg ἀποβαίνω step off from pres imperat act 2nd sg ἀποβαίνω step off from imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβήσῃ — ἀποβαίνω step off from aor subj act 3rd sg ἀποβαίνω step off from aor subj mid 2nd sg (epic) ἀποβαίνω step off from fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβαινόντων — ἀποβαίνω step off from pres part act masc/neut gen pl ἀποβαίνω step off from pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβαῖνον — ἀποβαίνω step off from pres part act masc voc sg ἀποβαίνω step off from pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποβαίνει — ἀποβαίνω step off from pres ind mp 2nd sg ἀποβαίνω step off from pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.